Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Augusti
23 augusti - 23 augusti
00:00 - 23:59

Plats

JU


Direktlänk

Höstterminen startar på JU

Hösterminen på JU startar vecka 34 med bland annat introduktionsvecka för nya programstudenter.

Beroende på program/kurs kan dag för upprop och introduktion variera. (För ett antal kortare kurser gäller även senare studiestart under hösten.)

För aktuella termins- och läsårstider per fackhögskola, se https://ju.se/student/studier/terminstider.html 


Arrangör: Jönköping University
27 augusti - 27 augusti
13:00 - 15:00

Plats

Via Zoom


Direktlänk

Docentföreläsning - Paola Sartoretto

Välkommen på Paola Sartorettos docentföreläsning!

 

Titel:
Communication of the Oppressed - conditions and possibilities for resistant appropriations of media technologies
 

 

How do marginalised groups use media as tools for political action? What is the importance of communication for social mobilsation under conditions of oppression? In this lecture I reflect on my ten years of research on activist media and communication within social movements to understand the conditions through which communicative processes can be a way to resist against oppression. 

The work of Brazilian educator and philosopher Paulo Freire, internationally known for his book Pedagogy of the Oppressed, foregrounds the discussion in which I establish connections between education, communication and political action. Freire argued that learning to ‘write the word’ is essential to ‘write the world’ and overcome oppression. I argue that in hyper-mediated and unequal contemporary societies writing the world is a communicative process that includes, but is not limited to, resistant appropriations of media technologies by marginalised groups. 

 

För ytterligare information kontakta asa.lundgren@ju.se


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
September
10 september - 10 september
13:00 - 16:00

Plats

Via webbinarium


Direktlänk

Disputation - Lars Almén

Välkommen till disputation med Lars Almén


Titel avhandlingsmanus:
Digitalization practices. A nexus analysis of the digitalization of Swedish learning spaces
 

Disputationen genomförs via ett webbinarium:
Anmälningslänk för åhörare:
https://ju-se.zoom.us/webinar/register/WN_2n00QXYAQW2m0drnZEVlkQ
 

För ytterligare information kontakta Åsa Lundgren


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
20 september - 24 september
00:00

Plats

Digitalt


Direktlänk

ForskarFredag 2021- låna en forskare digitalt!

För gymnasieelever i Jönköpings län erbjuder vi i år en möjlighet att låna en forskare digitalt den 20-24 september. En forskare berättar om hur det är att arbeta som forskare, varför hen blev forskare och om sina forskningsresultat. Syftet är att skapa en nära dialog mellan elever och forskare, så samtalet styrs av eleverna i hög utsträckning. Ett digitalt besök varar ca 40-60 minuter.

Läs mer på ju.se/forskarfredag


Arrangör: Jönköping University
24 september - 24 september
09:00 - 15:00

Plats

-


Direktlänk

Rektorsakademi Träff 1

Rektorsakademin är ett gemensamt initiativ som tagits av länets skolchefer med syfte att erbjuda kompetensutveckling till länets rektorer som har genomgått rektorsprogrammet. Satsningen vänder sig till rektorer i alla verksamhetsformer. Rektorsakademin samordnas av Kommunal utveckling i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) som också är värd för satsningen.

Kontakt: Samverkanschef Jesper Boesen -  jesper.boesen@ju.se


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
24 september - 24 september
13:00 - 15:00

Plats

Via Zoom


Direktlänk

Slutseminarium - Mari Ylenfors

Välkommen på Slutseminarium för Mari Ylenfors!
 

Läsgrupp:

  • diskutant: Kristina Hellberg, universitetslektor, Lnu.
  • granskare 1: Catarina Schmidt, docent, JU.
  • granskare 2: Andrea Atterström, doktorand JU.

Titel:
Undervisningspraktiker för flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutvecklingsprocessen – främjande, förebyggande och åtgärdande insatser

Beskrivning:
Licentiatuppsatsen undersöker skolors arbete med flerspråkiga elever som möter svårigheter med läsning och skrivning utifrån olika aspekter: främjande arbete, förebyggande arbete för att reducera läs- och skrivsvårigheter, identifiering av läs- och skrivsvårigheter samt stödinsatser för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. Licentiatuppsatsen består av två delstudier. Delstudie 1, en enkätstudie, ger en övergripande bild av en kommuns skolors beskrivning av arbetet och delstudie 2, en fallstudie i två verksamheter, som ger en mer djupgående beskrivning och förståelse för en skolas arbete. 

Ytterligare information kontakta Åsa Lundgren


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
25 september - 25 september
14:00 - 18:00

Plats

Youtube


Direktlänk

Akademisk högtid

Vartannat år firar Jönköping University Akademisk högtid med installation och promotion.

Den Akademiska högtiden med professorsinstallation och doktorspromotion vid Jönköping University äger normalt rum vartannat år. När en ny rektor ska installeras sker också det i samband med installation och promotion.

Den Akademiska högtiden är en ceremoniell tillställning med vackra högtidsdräkter, tal och levande musik. 

Nästa akademiska ceremoni äger rum den 25 september, 2021 mellan 14.00 -16.00 vid Spira konserthus i Jönköping. Då antalet gäster blir begränsat i år på grund av pandemin, kommer de öppna föreläsningarna och ceremonin livestreamas och sändas digitalt på våra kanaler. Läs mer om Akademisk högtid

 

 


Arrangör: Jönköping University
26 september - 1 oktober
00:00

Plats

Zoom


Direktlänk

JU Sustainability Festival 2021

Save the date for this years sustainability festival.

 

More info will come!


Arrangör: Jönköping University
28 september - 28 september
08:45 - 09:30

Plats

Zoom


Direktlänk

Stipendieutdelning Internationellt arbete - Globala studier

Stipendieutdelning för bästa examensarbete inom programmet Internationellt arbete.

Två interna stipendier delas ut samt ett stipendium genom Dag Hammarskjöldstiftelsen.  

28 sept. kl. 08:45 via Zoom (Länk publiceras senare)

Kontaktperson Ann-Sofie Lekenstam, programansvarig


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
28 september - 28 september
09:00 - 15:00

Plats

Digitalt och på HLK


Direktlänk

IA inspired - arbetsmarknadsdag för globala studier

Den 28 september anordnar IA-programmet "IA Inspired", en inspirationsdag för dig som är intresserad av globala studier och hur arbetsmarknaden ser ut. Dagen arrangeras av IA-studenter.

Läs mer på webben: IA inspired (sidan uppdateras efter hand)

Har du frågor, kontakta Ann-Sofie Lekenstam, programansvarig eller Madelene Svensson, projektledare


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Oktober
26 oktober - 26 oktober
08:30 - 16:20

Plats

Digitalt via Länsstyrelsen


Direktlänk

Barnrättskonferensen 2021: webbsänd och kostnadsfri konferens om barnrätt och demokrati den 26 oktober

Den 26 oktober är det dags för årets Barnrättskonferens där Hälsohögskolan vid Jönköping University är medarrangör. Temat för årets konferens är demokrati, och hela konferensen är helt webbsänd och kostnadsfri. Konferensen riktar sig till dig som jobbar med eller är intresserad av barnrättsfrågor i till exempel socialtjänst, vård, skola, kultur och fritid eller inom ideell sektor, eller är student inom liknande områden.

Läs mer och anmäl dig här senast den 24 oktober 2021: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jonkoping/2021-04-15-om-barns-delaktighet---barnrattskonferens-med-tema-demokrati.html 


Arrangör: Jönköping University
28 oktober - 29 oktober
11:00 - 13:00

Plats

Hb220, Hc218, Hb317


Direktlänk

SWEGPEC workshop

Workshop för doktorander i nationalekonomi.


Arrangör: Jönköping International Business School
November
9 november - 9 november
00:00

Plats

HLK alt. Zoom


Direktlänk

Konferens Forkningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University arrangerar varje november konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Ambitionen är att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter kring lärande och undervisning baserat på såväl vetenskaplig grund som beprövade erfarenheter.

Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena där intresserade kan mötas kring den centrala frågan om hur undervisningen kan utvecklas genom ökad och fördjupad samverkan. Du är välkommen att medverka med bidrag till konferensen!

Vår ambition är att konferensen ska lägga grunden för en fortsatt regional samverkan mellan forskare och yrkesverksamma inom förskola, fritidshem och skola där samverkansfokuset kretsar kring undervisningen inom dessa verksamheter.

Målgruppen för konferensen är alla inom förskola, skola och högskola som är intresserade av forskningsbaserad undervisning.

Mer information finns på ju.se/forskningsbaseradundervisning


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
10 november - 10 november
17:00 - 19:00

Plats

-


Direktlänk

Skolchefernas stipendieutdelning

Skolcheferna i Jönköpings län har, genom partnerskapet FoUrum utbildning, inrättat ett stipendium som utdelas årligen till lärarstuderande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Vid detta tillfälle delas stipendierna för 2020 och 2021 ut.

Syftet är att särskilt uppmärksamma och stimulera studenter som utför ett examensarbete av hög kvalitet och med ett praktiknära fokus. Stipendiet utdelas för genomfört och godkänt examensarbete på C och/eller D nivå.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
12 november - 12 november
09:00 - 15:00

Plats

-


Direktlänk

Rektorsakademi Träff 2

Rektorsakademin är ett gemensamt initiativ som tagits av länets skolchefer med syfte att erbjuda kompetensutveckling till länets rektorer som har genomgått rektorsprogrammet. Satsningen vänder sig till rektorer i alla verksamhetsformer. Rektorsakademin samordnas av Kommunal utveckling i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) som också är värd för satsningen.

Kontakt: Samverkanschef Jesper Boesen -  jesper.boesen@ju.se


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
24 november - 25 november
00:00

Plats

-


Direktlänk

Nationell RUC-konferens

Det nationella RUC-nätverket samlar landets samtliga RUC, regionala utvecklingscentrum eller motsvarande funktioner vid lärosäten med lärarutbildning. Syftet med nätverket är att främja lärosätenas arbete i gemensamma skolsamverkansfrågor, agera som samarbetspart till nationella aktörer inom skolområdet (Skolverket, Skolforskningsinstitutet etc.) och fungera som en arena för erfarenhetsutbyte mellan RUC. Varje vår och höst samlas nätverket för en nationell konferens.

 

Hösten 2021 står Högskolan för lärande och kommunikation som värd.

 

Vid frågor, kontakta Samverkanskoordinator Ulrika Stjerndahl.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
December
2 december - 3 december
00:00

Plats

-


Direktlänk

Prel. datum Nationell RUC-konferens

Det nationella RUC-nätverket samlar landets samtliga RUC, regionala utvecklingscentrum eller motsvarande funktioner vid lärosäten med lärarutbildning. Syftet med nätverket är att främja lärosätenas arbete i gemensamma skolsamverkansfrågor, agera som samarbetspart till nationella aktörer inom skolområdet (Skolverket, Skolforskningsinstitutet etc.) och fungera som en arena för erfarenhetsutbyte mellan RUC. Varje vår och höst samlas nätverket för en nationell konferens. Hösten 2021 står Högskolan för lärande och kommunikation som värd.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation