Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

September
10 september - 10 september
13:00 - 16:00

Plats

Via webbinarium


Direktlänk

Disputation - Lars Almén

Välkommen till disputation med Lars Almén


Titel avhandlingsmanus:
Digitalization practices. A nexus analysis of the digitalization of Swedish learning spaces
 

Disputationen genomförs via ett webbinarium:
Anmälningslänk för åhörare:
https://ju-se.zoom.us/webinar/register/WN_2n00QXYAQW2m0drnZEVlkQ
 

För ytterligare information kontakta Åsa Lundgren


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
20 september - 24 september
00:00

Plats

Digitalt


Direktlänk

ForskarFredag 2021- låna en forskare digitalt!

För gymnasieelever i Jönköpings län erbjuder vi i år en möjlighet att låna en forskare digitalt den 20-24 september. En forskare berättar om hur det är att arbeta som forskare, varför hen blev forskare och om sina forskningsresultat. Syftet är att skapa en nära dialog mellan elever och forskare, så samtalet styrs av eleverna i hög utsträckning. Ett digitalt besök varar ca 40-60 minuter.

Läs mer på ju.se/forskarfredag


Arrangör: Jönköping University
24 september - 24 september
09:00 - 15:00

Plats

-


Direktlänk

Rektorsakademi Träff 1

Rektorsakademin är ett gemensamt initiativ som tagits av länets skolchefer med syfte att erbjuda kompetensutveckling till länets rektorer som har genomgått rektorsprogrammet. Satsningen vänder sig till rektorer i alla verksamhetsformer. Rektorsakademin samordnas av Kommunal utveckling i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) som också är värd för satsningen.

Kontakt: Samverkanschef Jesper Boesen -  jesper.boesen@ju.se


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
24 september - 24 september
13:00 - 15:00

Plats

Via Zoom


Direktlänk

Slutseminarium - Mari Ylenfors

Välkommen på Slutseminarium för Mari Ylenfors!
 

Läsgrupp:

  • diskutant: Kristina Hellberg, universitetslektor, Lnu.
  • granskare 1: Catarina Schmidt, docent, JU.
  • granskare 2: Andrea Atterström, doktorand JU.

Titel:
Undervisningspraktiker för flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutvecklingsprocessen – främjande, förebyggande och åtgärdande insatser

Beskrivning:
Licentiatuppsatsen undersöker skolors arbete med flerspråkiga elever som möter svårigheter med läsning och skrivning utifrån olika aspekter: främjande arbete, förebyggande arbete för att reducera läs- och skrivsvårigheter, identifiering av läs- och skrivsvårigheter samt stödinsatser för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. Licentiatuppsatsen består av två delstudier. Delstudie 1, en enkätstudie, ger en övergripande bild av en kommuns skolors beskrivning av arbetet och delstudie 2, en fallstudie i två verksamheter, som ger en mer djupgående beskrivning och förståelse för en skolas arbete. 

Ytterligare information kontakta Åsa Lundgren


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
25 september - 25 september
14:00 - 18:00

Plats

Youtube


Direktlänk

Akademisk högtid

Vartannat år firar Jönköping University Akademisk högtid med installation och promotion.

Den Akademiska högtiden med professorsinstallation och doktorspromotion vid Jönköping University äger normalt rum vartannat år. När en ny rektor ska installeras sker också det i samband med installation och promotion.

Den Akademiska högtiden är en ceremoniell tillställning med vackra högtidsdräkter, tal och levande musik. 

Nästa akademiska ceremoni äger rum den 25 september, 2021 mellan 14.00 -16.00 vid Spira konserthus i Jönköping. Då antalet gäster blir begränsat i år på grund av pandemin, kommer de öppna föreläsningarna och ceremonin livestreamas och sändas digitalt på våra kanaler. Läs mer om Akademisk högtid

 

 


Arrangör: Jönköping University
26 september - 1 oktober
00:00

Plats

Zoom


Direktlänk

JU Sustainability Festival 2021

Save the date for this years sustainability festival.

 

More info will come!


Arrangör: Jönköping University
28 september - 28 september
08:45 - 09:30

Plats

Zoom


Direktlänk

Stipendieutdelning Internationellt arbete - Globala studier

Stipendieutdelning för bästa examensarbete inom programmet Internationellt arbete.

Två interna stipendier delas ut samt ett stipendium genom Dag Hammarskjöldstiftelsen.  

28 sept. kl. 08:45 via Zoom (Länk publiceras senare)

Kontaktperson Ann-Sofie Lekenstam, programansvarig


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
28 september - 28 september
09:00 - 15:00

Plats

Digitalt och på HLK


Direktlänk

IA inspired - arbetsmarknadsdag för globala studier

Den 28 september anordnar IA-programmet "IA Inspired", en inspirationsdag för dig som är intresserad av globala studier och hur arbetsmarknaden ser ut. Dagen arrangeras av IA-studenter.

Läs mer på webben: IA inspired (sidan uppdateras efter hand)

Har du frågor, kontakta Ann-Sofie Lekenstam, programansvarig eller Madelene Svensson, projektledare


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation