December
2 december 2021 - 3 december 2021

Plats

-


Prel. datum Nationell RUC-konferens

Det nationella RUC-nätverket samlar landets samtliga RUC, regionala utvecklingscentrum eller motsvarande funktioner vid lärosäten med lärarutbildning. Syftet med nätverket är att främja lärosätenas arbete i gemensamma skolsamverkansfrågor, agera som samarbetspart till nationella aktörer inom skolområdet (Skolverket, Skolforskningsinstitutet etc.) och fungera som en arena för erfarenhetsutbyte mellan RUC. Varje vår och höst samlas nätverket för en nationell konferens. Hösten 2021 står Högskolan för lärande och kommunikation som värd.Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2021-03-09 12:32