Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Juni
14 juni - 14 juni
13:00 - 15:00

Plats

Via Zoom


Direktlänk

Slutseminarium - Karin Bybro

Välkommen på Slutseminarium för Karin Bybro.

Läsgrupp:

  • Diskutant: Carina Hermansson, UMU, docent i språkdidaktik
  • Granskare 1: Elisabeth Mellgren, GU, lektor i pedagogik
  • Granskare 2: Git Blomberg och Lars Almén, doktorander JU

Titel:
Narrativt textskapande i årskurs 2 - Elever planerar och parskriver 

Beskrivning:
I en aktionsforskningsinspirerad fallstudie undersöks en skrivprocess, med fokus på yngre elevers textskapande i den narrativa genren. Syftet är att bidra med didaktisk förståelse för den interaktion som sker, när eleverna planerar och parskriver, och faktorer som möjliggör och/eller hindrar det kollaborativa textskapandet.

Ytterligare information kontakta Åsa Lundgren


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
15 juni - 15 juni
10:00 - 11:30

Plats

Online


Direktlänk

WebLearn: "Art of Metallography - Color etching"

On June 15, the School of Engineering at Jönköping University will organize the next part of the webinar series WebLearn, “Art of Metallography: Color etching.”

Traditional metallographic preparation of cast iron provides little information about the solidification of the material. Coloretching with Motz reagent reveals the microsegregation patterns of Silicon in the material, which provide a detailed account of the material’s solidification procedure and structure. This Webinar provides practical guidelines on how to apply the color etching method, details about its mechanism, and useful examples of what it can tell us about Cast Iron. After the webinar, the audience is invited to discussions about the color etching technique and its potential applications for industry and research.
This webinar is specifically useful for producers and users of cast iron components, particularly working with material R&D, process control and quality control related to cast iron.

After attending this webinar you will know more about:
* How to color etch cast iron samples with Motz reagent
* How the resulting color patterns emerge and may be interpreted
* How the color etching technique can help characterization of microstructure and diagnostics of casting defects

Register here!
Heads up: Next seminar will be 26 August, preliminary title: "Casting process simulations - Applications and development."


Arrangör: Tekniska Högskolan
15 juni - 15 juni
13:00 - 15:00

Plats

Via Zoom


Direktlänk

Slutseminarium - Heléne Hugo

Välkommen på Slutseminarium för Helene Hugo.

Läsgrupp:

  • diskutant: Anna-Lena Lilliestam, GU, universitetslektor.
  • granskare 1: Rebecka Florin Sädbom, universitetslektor.
  • granskare 2: Git Blomberg och Karin Bybro, doktorander.

Titel:
Att designa undervisning som utvecklar elevernas förmåga att föra skriftliga historiska resonemang i årskurs 5.

Beskrivning:
I en designstudie undersöks genom deltagande observation historieundervisningens möjliggörande för elever i årskurs 5 att utveckla förmågan att föra skriftliga resonemang. Syftet är att bidra med en didaktisk kunskap om den komplexitet uppgiften innebär för både lärare och elever att samtidigt utveckla både historiskt tänkande och ett ämnesspecifikt språkbruk.

Ytterligare information kontakta Åsa Lundgren


Arrangör: Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics
16 juni - 16 juni
12:00 - 13:00

Plats

Online - contact for zoom link


Direktlänk

MMTC Research Seminar

MMTC Research Seminar presented by Songming Feng


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre
17 juni - 17 juni
09:00 - 11:00

Plats

Endast via Zoom


Direktlänk

Halvtidsseminarium - Karen Ann Blom

Välkommen på Halvtidsseminarium för Karen Ann Blom
 

Läsgrupp:
Diskutant: Fil. Dr Johanna Dahlin, LiU
Granskare 1: Professor Cecilia Bjursell
Granskare 2: Fil Dr Radu Dinu
Granskare 3: Doktorand Lars Almén

 

Preliminär avhandlingstitel:

Exploring the pedagogical crossroads of Genealogy, Place, and Identity 

Beskrivning:
This phenomenological doctoral project examines how individuals learn through the use of history, specifically genealogy (i.e. family history). This project consists of two case studies. The first is a study of previous contestants on the Swedish reality television programme, Allt för Sverige (The Great Swedish Adventure). The second case study is divided into further into two smaller subsets: a website analysis and comparison of four popular genetic ancestry testing companies: Ancestry.se, 23andMe, MyHeritage, and FamilyTreeDNA; and an autoethnographic study of the results received from the same four companies.

 

Ytterligare information kontakta Åsa Lundgren


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
18 juni - 18 juni
13:00 - 15:00

Plats

Via webbinarium


Direktlänk

Licentiatseminarium - Henrik Hansson

Välkommen på Licentiatseminarium med Henrik Hansson!

Titel avhandlingsmanus:
Variationsteorin i praktiken. Vad en lärandeteori kan bidra med till lärares undervisning.

  • Opponent: Anette Ohlin, fil.dr.  GU
  • Examinator: Åsa Hirsh, docent JU/GU
  • Ordförande Per Askerlund, docent JU

För ytterligare information kontakta Åsa Lundgren


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
22 juni - 22 juni
09:30 - 11:00

Plats

Zoom


Direktlänk

Anne-Le Morvilles docentföreläsning

Varmt välkommen till Anne-Le Morvilles docentföreläsning med titeln: Use it or lose it - What happens when you don’t have anything to do? 

Vänligen anmäl till Johanna Grek (johanna.grek@ju.se) för att få zoomlänk samt lösenkod till seminariet. 


Arrangör: Hälsohögskolan